BG EN

        Българско Списание за Метеорология и Хидрология
               Том 26, №1

                      СЪДЪРЖАНИЕ

Прогнозиране на мъгла и намалена хоризонтална
видимост със стохастични модели

Нейко Нейков, Анастасия Стойчева, Илиан Господинов, Орлин Георгиев, Пламен Нейчев, Кирил Славов

Въздействие на климатичните промени върху
водоснабдяването на Южното Черноморие

Весела Райнова, Ирена Илчева, Анна Йорданова, Красимира Любенова, Гергана Друмева