BG EN

        Българско Списание за Метеорология и Хидрология
               Том 26, №1

                      СЪДЪРЖАНИЕ

Прогнозиране на мъгла и намалена хоризонтална
видимост със стохастични модели

Нейко Нейков, Анастасия Стойчева, Илиан Господинов, Орлин Георгиев, Пламен Нейчев, Кирил Славов