BG EN

        Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology
               Volume 26, Number 1

                      CONTENTS

Прогнозиране на мъгла и намалена хоризонтална
видимост със стохастични модели

Нейко Нейков, Анастасия Стойчева, Илиан Господинов, Орлин Георгиев, Пламен Нейчев, Кирил Славов