BG EN

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

СПАСОВА, Т. - ГЛАВЕН РЕДАКТОР
КОЛАРОВА, М. - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН РЕДАКТОР

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

АРБОГАСТ, Ф. Франция МИКЛАНЕК, П. Словакия
АТАНАСОВ, Д. България НЕЙКОВ, Н. България
БЛЬОШЕЛ, Г. Австрия НИНОВ, П. България
БРИЛИ, М. Словения НОВИЦКИЙ, M. Русия
БЪЧВАРОВА, Е. България ОРЛАНДИНИ, С. Италия
ДИМИТРОВА, Р. България РАЧЕВ, Н. България
ГЕОРГИЕВА, В. България РОДРИГЕС, Е. Испания
ГЕОРГИЕВА, Е. България СИРАКОВ, Д. България
КАРАГЬОЗОВА, Ц. България СЛАВИНСКИ, Ц. Полша
КОРЧЕВА, A. България ХРИСТОВ, И. България


РЕДАКТОРСКИ ОФИС
Национален институт по
метеорология и хидрология
Бул. Цариградско шосе 66
1784 София
BJMH@meteo.bg

ИЗДАТЕЛ
НИМХ
ПЕЧАТНИЦА: Bolid-ins ПРЕДПЕЧАТ: Владимиров, Е.