BG EN

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ / GENERAL GUIDELINES FOR AUTHORS

Общите инструкции за авторите можете да изтеглите оттук.
General guidelines for authors are available here.

MS Word шаблон/примерна статия: на разположение тук.
Author MS Word template: Available here.

Формуляр за авторско право: на разположение тук.
Copyright form: Available here.