BG EN

ЦЕЛ И ТЕМАТИКА

Българското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology – BJMH) е периодично издание на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Целта на списанието е да разпространява най-новите постижения в областта на метеорологията и хидрологията, както и широкия кръг на свързаните с тях научни области. BJMH публикува оригинални и обзорни статии, технически и доклади от конференции, рецензии на книги, кратки научни съобщения, хроники и новини. Публикации от български и чуждестранни автори са еднакво желани.

BJMH е адресирано към научни изследвания в областите:

BJMH