BG EN

ЦЕЛ И ТЕМАТИКА

Българското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology – BJMH) е периодично издание на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Неговата цел е да разпространява най-новите постижения в областта на метеорологията и хидрологията, както и широкия кръг на свързаните с тях научни области. BJMH публикува оригинални и обзорни статии, технически и доклади от конференции, рецензии на книги, кратки научни съобщения, хроники и новини. Публикации от български и чуждестранни автори са еднакво желани.
BJMH е адресирано към научни изследвания в областите: метеорология, климатология, хидрология, океанография, числено моделиране, селскостопанска, градска, крайбрежна и планинска метеорология, експериментална метеорология; атмосферен граничен слой и замърсяване на въздуха; екология; системи за ранно предупреждение; водностопански изследвания и др.

BJMH е адресирано към научни изследвания в областите:

BJMH